cień
  nagłówek-odstęp
Strona główna
Snajper aukcyjny - jak to działa?
    Jakie są korzyści z używania Snajpera?
        Kupujesz 10-20% taniej
        Nie zapomnisz o ważnej aukcji
        Oszczędzasz czas
        Licytujesz o dowolnej porze
        Jeśli często licytujesz - Snajper ułatwi Ci pracę
        Nic nie instalujesz
        Do ostatniej chwili możesz zmienić zdanie
    Jakie serwisy obsługuje Snajper.net?
    Czy to jest skuteczne i bezpieczne?
Zaawansowane funkcje Snajpera - dla wymagających
    Szybkie dodawanie strzałów
        Plugin Snajper.net dla Firefox
        Plugin Snajper.net dla Opery
        Plugin Snajper.net dla Chrome
        Plugin Snajper.net dla Microsoft Edge
    Filtr strzałów
    Szybkość, stabilność, niezawodność
    Powiadomienia
    Import aukcji obserwowanych do listy zaplanowanych strzałów
    Hurtowe dodawanie strzałów
    Jak działa Szukacz - opcja powiadamiania o nowych aukcjach
Porady dla licytujących przy pomocy Snajper.net
    Czy zapłacę maksymalną deklarowaną kwotę?
    Jaki czas strzału jest optymalny?
    Co, jeżeli dwie osoby ustawią strzały w tej samej aukcji?
    Jak korzystanie ze snajpera pomaga unikać wojen cenowych?
    Wynik strzału - objaśnienia
    Dlaczego nie wygrałem?
    Zbyt łatwe hasło konta eBay
    Logowanie dwustopniowe na Allegro.pl
Czy to coś kosztuje?
    Dlaczego Snajper jest płatny? Co ja na tym zyskuję?
    Przetestuj Snajpera
    Promocja: "Im dłużej, tym taniej"
    Dostępne pakiety
    Jak kupować? Jak płacić?
Zasady licytowania na aukcjach Allegro
    W jaki sposób snajper licytuje w AllegroLokalnie?
    Zasady licytowania w aukcjach charytatywnych WOŚP
    Licytowanie w kategorii kolekcje i sztuka
    Jak działają aukcje z cena minimalną (Allegro)
    Jak działają aukcje wieloprzedmiotowe (Allegro)
    Autoresponder Allegro
Inne informacje o Snajper.net
    Ochrona danych - RODO
    Regulamin
    Polityka prywatności
    Polityka cookies
    Kontakt

Ochrona danych - RODO

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – określane jako „RODO”.

W związku z powyższym, prosimy o zapoznanie się z poniższą Klauzulą Informacyjną.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALEASYSTENT Sp. z o.o., ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa, KRS 0000851194, REGON 386580113, NIP 5272931749
 2. Firma ALEASYSTENT powołała Inspektora Ochrony Danych.

Inspektor będzie pełnił funkcję kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w punkcie kontaktowym przy ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa lub pod adresem mailowym; snajper@snajper.net.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów:

– usług świadczonych przez ALEASYSTENT na podstawie zaakceptowanego regulaminu w serwisie Snajper.net oraz związanych z nią usług; w tym usług serwisowych w zakresie realizacji zgłoszeń, księgowych w zakresie wystawianych faktur, przelewów, sporządzania i ich przechowywania, archiwizowania zgodnie z przepisami prawa podatkowego,

a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody w celach:

– marketingowych, tj. otrzymywania materiałów reklamowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez Operatora za pośrednictwem poczty e-mail (informacji handlowych),

– marketingu bezpośredniego, tj. przedstawiana ofert produktów/usług własnych celem ich sprzedaży przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jest użytkownikiem oraz wykonywanie połączeń telefonicznych.

 1. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Usługi. Niepodanie wskazanych danych uniemożliwi realizację usługi.
 2. Zgodnie z obowiązującym prawem Pana/Pani dane będą przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie ALEASYSTENT np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy, organy ścigania, tylko wtedy gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną ustawę. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą również udostępniane takim odbiorcom jak np.

– podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki),

– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, celem wysyłki do Pani/Pana korespondencji.

– podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, prawne.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

 

 1. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest dokonywane na podstawie 6 ust 1 pkt. a, b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i jest konieczne do wykonania zawartej umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz na podstawie zgody, jeżeli zostanie udzielona.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a także po jej wygaśnięciu w określonych przypadkach:

– przez okres 12 miesięcy zgodnie z Ustawą o rachunkowości art. 74, dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji.

– przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono ostatni dokument księgowy, zgodnie z Ustawą  o Rachunkowości art.74, dokumenty księgowe tj. faktury sprzedaży i zakupu, faktury korygujące, noty korygujące, noty księgowe;

– przez 10 lat w przypadku roszczeń.

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto ma Pan/Pani prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

   

 KONTAKT:

snajper@snajper.net


Zobacz także:
 
Poprzedni artykuł
Inne informacje o Snajper.net
Następny artykuł
Regulamin
 
Strona główna

Twoja opinia

Treść:
Podpis:
Adres email:
(nie będzie opublikowany)
 
 
 
 

Snajper.net nie jest w żaden sposób związany z serwisami aukcyjnymi. Wszystkie znaki towarowe i nazwy są własnością odpowiednich firm. © Copyright ALEASYSTENT, EBROS-i2D 2005–2024