cień
  nagłówek-odstęp

Polecanie Snajpera e-mailem.


Przykładowa treść e-maila
Najpierw musisz zalogować się do Snajpera. 
 

Snajper.net nie jest w żaden sposób związany z serwisami aukcyjnymi. Wszystkie znaki towarowe i nazwy są własnością odpowiednich firm. © Copyright ALEASYSTENT, EBROS-i2D 2005–2024